Slovníček

Budeme se držet anglického zápisu, protože je to mezinárodně univerzální.

"Y" na začátku a na konci se vyslovuje jako "J"

"J" se vyslovuje jako "DŽ"nebo "Ž" (judo, jime)

"SH, CH" a "ZH" je "Š", "Č" a "Ž"

"TS" se čte jako "C" (tsuki)

Jinak výslovnost je jako v češtině

Provádění technik

Tori (nage) - Ten který provádí chvat

Uke - Ten který padá.

Kuzushi - vychýlení soupeře (75%)

Tsukuri - nástup do techniky (20%)

Kake - hod soupeře (5%)

Geiko - cvičení

Tandoku renshu - nácvik techniky bez soupeře

Uchi komi - rychlé a výbušné nástupy do chvatu

Bucukari geiko - nástupy do chvatu za pohybu

Nage komi - opakované provádění hodů se střídáním partnerů, kteří se nebrání

Yaku soku geiko - techniky za bojového pohybu bez kladení odporu ukeho

Kakari geiko - technika v pohybu, uke klade odpor.

Kumi kata randori - boj o úchop

Randori - cvičný zápas

Shi ai - zápas při sportovním utkání

Způsob provedení

soto - vně, vnější

sasae - zadržet

uchi - obloukem

harai - podmet, zametení koštětem

gari - podraz, pohyb srpu

gake - zaháknout

tsuri - táhnout

guruma - kruh

Morote - obouruč

Otoshi - poklesnout, padat, strhnout

Okuri - pár (ve významu "vzít obě")

Juji - kříž, do kříže

Sankaku - trojuhelník

Kesa - napříč

Sukui - zdvih

Wakare - oddělit se

Pády

Mae ukemi - Pád vpřed

Yoko ukemi - Pád stranou

Ushiro ukemi - Pád vzad

Povely v zápase

Sonomama - nehýbat se

Joshi - konec, nehýbat se 

Hadjime - začátek boje

Matte - přerušení zápasu

Matte soremade - konec zápasu

Waza ari - bodové hodnocení

Ippon - bodové hodnocení

Pozdravy

Rei - pozdrav úklonou.

Ricu rei - pozdrav v postoji.

Za rei - pozdrav vsedě na patách

Seiza - sed klečmo na patách.

Hanza - "turecký" sed.

Směry a vzájemné postavení

De - předsunuté

Mae - vpřed, dopředu.

Yoko - stranou.

Ura - za sebe, vzad

Ushiro - ze zadu, vzadu.

Migi - vpravo, pravý

Hidari - vlevo, levý

Ai - stejnostranný

Gyaku - opačný, protilehlý

Shintai - pohyb po tatami

Tai Sabaki - obraty a úhyby tělem

Tělo

Tai - tělo

Kubi - krk, zátylek

Kata - ramena

Mune - hrudník

Goshi - boky

Ude - paže, loket i rameno

Te - ruka (dlaň)

Ashi - noha, nohy

Mata - vnitřní strana stehna

Hiza - koleno

Sode - rukáv

Eri - límec


B

barai (harai) - podmet

bucukari - opakované nástupy do chvatů prováděné za pohybu

C

chui - trest ve výši pěti bodů

cukuri - nástup do chvatu, činnost, akce, příprava (vychýlení)

curikomi - práce paže, jež drží límec při vychylování, zaseknutí ryby

D

dan - mistrovský stupeň technické vyspělosti

dojo - tělocvična pro judo a ostatní japonská bojová umění

E

eri - krk, límec

G

gaeshi - protiútok, protichvat, kontrachvat

gake - zaháknutí, pověsit na hák, zaháknout

garami - páka, výkrut, podepřít, povzbudit

gari - podražení, sekat, kosit (srpem)

gatame - kontrola, kontrolovat, znehybnění

geiko - cvičení, provoz

gesa - příčně (přes tělo)

goshi - bok

guruma - kolo

gyaku - opačný, převrácený

H

hairi kata - způsoby otevření boje

hajime - začněte, bojujte

hando no kuzushi - vychýlení soupeře s využitím jeho reakce

hansoku make - diskvalifikace soupeře

happo no kuzushi - osm směrů vychýlení

harai - podmet

hidari - vlevo

hikiwake - nerozhodný výsledek

hikomi - záměrné převedení soupeře do boje na zemi

hon - základní

I

ippon - vítězství bodem

J

jakusaku geiko - cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor

jime waza - škrcení (akce)

judogi - úbor pro judo, kimono

judoka - nositel mistrovského pásu dan

juji - kříž

K

kakari geiko - cvičný boj s částečným odporem soupeře bez protiútoku

kake - provedení, hod, poslední fáze chvatu

kansetsu - kloub

kansetsu waza - páky

kata - soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových chvatů), rameno, vzor

katame waza - znehybnění

keikoku - trest, půlbod

kumi kata - způsoby úchopu

kuzure - varianta, změna

kuzushi - vychýlení soupeře, prolomit, prorazit, nerovnováha

kyu - žákovský stupeň technické vyspělosti

M

mae - vpřed, tvář, vzezření, povrch

mae ukemi - pád vpřed

maita - "vzdávám se"

mata - vnitřní

mate - "přerušte boj"

migi - vpravo

morote - oběma rukama

N

nage waza - porazy

ne waza - znehybnění prováděná v boji na zemi

O

obi - judo pás, barva označuje stupeň technické vyspělosti

okuri - pár, dvojice

osaekomi waza - držení

osaekomi toketa - držení přerušeno

R

randori - cvičný zápas podle předem stanoveného výcvikového záměru

rei - povel k pozdravu

renraku waza - kombinace různých chvatů

renzoku waza - opakovaný útok stejným chvatem

ritsu rei - malý pozdrav (v postoji)

S

sankaku - způsob blokování soupeře nohama, tzv. trojúhelník

sasae - držet, zadržet, podepírat

seiza - klek sedmo

seoi - vzít, nabrat (na záda)

shiai - boj, utkání na soutěži

shido - trest ve výši tří pomocných bodů

shizei - postoj, střeh

shizen tai - základní, přirozený postoj

sode - rukáv

sonomama - nehýbejte se

soremade - konec

sute geiko - cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušenějšího instruuje

sutemi waza - strhy a překoty

T

tachi rei - pozdrav v postoji

tachi waza - porazy

tai - tělo

tai sawaki - obraty

tandoku renshu - nácvik chvatu bez soupeře

tatami - díl zápasiště pro judo

te - ruka

te waza - skupina porazů,u nichž podle tradičního pojení pracují převážně paže házejícího

toketa - přerušeno držení

tokui waza - osobní chvat (technika)

tomoe - kruh, čára, linka, řádek, křivka, zatáčka, oblouk, kolo, v kruhu

tori - útočník, aktivnější z dvojice

U

uchi - vnitřní

uchi komi - nástupy do chvatu bez házení soupeře

ude - paže, rámě, předloktí

uke - obránce, pasivnější z dvojice (ten, který padá)

ukemi - pády

ushiro - obráceně, za, vzadu

ushiro ukemi - pád vzad

W

waza - bojová akce v judu

wazari - půlbod, sedm pomocných bodů

wazari awasete ippon - vítězství dosažené dvěma půlbody

Y

yoko - boční, postranní

yoko ukemi - pád na bok