Historie oddílu

První nesmělé krůčky tohoto východního bojového umění, vycházející z tisíciletých tradic, zkoušeli v Ústí již v roce 1957 pracovníci tehdejšího SNB. Jejich snaha směřovala k založení oddílu. To se podařilo o rok později, kdy přišel z Teplic ing. Jan Mrákota, který pozvedl Ústecké judo na patřičnou úroveň. Stal se vedoucím a trenérem oddílu judo Lokomotivy Ústí nad Labem a poté Slávie PF Ústí nad Labem. Tímto krokem se otevřela cesta pro všechny zdejší zájemce o toto krásné bojové umění.

Ing. Jan Mrákota je pojem, který je nerozlučně spjat nejen s ústeckým judo, ale s judo vůbec. S tímto tehdy u nás ještě netradičním úpolovým sportem začínal po II. světové válce v Praze na Vinohradech. Tehdy to bylo ještě jiu-jitsu. Během svého studia v Praze vybojoval mnoho cenných medailí v různých vrcholových soutěžích. Po dokončení VŠE v Praze odešel do severních Čech, kde se postupně stal vedoucím oddílu judo trenérem v oddíle Tatran Teplice, Lokomotiva Ústí nad Labem a Slávie PF Ústí nad Labem. V roce 1960 skončil ing. Mrákota se závodní činností a začal se věnovat funkcionářským povinnostem. Získal vysoké kvalifikace jako rozhodčí a trenér. V letech 1960 - 1980 byl rovněž předsedou Krajského svazu judo. Později se stal předsedou Výboru svazu judo a karate při ČSTV. O judo i jeho svaz se zasloužil měrou převelikou a vyznamenání, jichž se mu za toto dostalo, zdaleka ještě nevystihuje vše, co pro judo a celou tělovýchovu a sport udělal.

Během zmíněných 47-ti let našli v tomto sportu zálibu stovky a tisíce lidí všech věkových kategorií. Tento sport jim dal poznat nejen odvahu, sílu, vůli, ale poznání sama sebe. Za tuto dobu se v ústeckém judo vystřídalo mnoho trenérů, cvičitelů, rozhodčích a vůbec lidí, bez kterých by to prostě nešlo. Jsou to jména za nimiž stál vždy obrovský kus práce, připomeňme, že dobrovolné práce. Byla v ní láska k judo a všemu, co s ním souviselo. Kromě již zmíněného ing. Mrákoty, jsou s ústeckým judo neodmyslitelně spjaty jména - Václav Hölzl, Jan Markvart, Jan Šmejkal, Petr Mlejnský, Jiří Roškot st., Miroslav Müller, Jiří Machata a další nejmenovaní, bez jejichž práce, obětavosti a nadšení by nebylo tolik úspěchů a vítězství. Toto nesmírné úsilí se přirozeně promítalo i do výborných výsledků jejich svěřenců, do všech titulů přeborníků kraje, jakož i mistrů a mistryň republiky. Připomeňme si, že v Ústí nad Labem začínala i několikanásobná mistryně republiky MUDr. Renata Měřínská a ústecké judo dále proslavila jména Součková, Šmaňková, Brettová, Jenčíková, Štěpánková,Kupec, Mašek, Linhart, Štulík, Houžvička a další. Ti všichni tvořili a dále vytvářejí letitou historii ústeckého judo, za což jim patří velké uznání a poděkování.