Platební řád

Platební řád odd. SK Judo Vyhlídka -Ú/L..platný od 1.1.2016

1)aktivní členové do 10let – příspěvek 2900Kč + ev.list 100kč.

2)aktivní členové nad 10let – příspěvek 2900Kč + ev.list 300kč.

3)půlroční platba 2x 1600Kč.

4)platba měsíčné, první dvě 300Kč a další 400Kč.

5)sleva pro sourozence  300kč.

6)aktivní členové - trenéři + rozhodčí.....300Kč ev.list

7)aktivní členové – veteráni příspěvek 1000Kč + 300Kč ev.list

8)neaktivní členové (s právem volby)...příspěvek 300Kč.

9)DDM  2100kč.

10)DDM-půlroční platba   2 x 1200kč.

 

 

Odměny pro medailisty z republik Č.R.(mimo veterány) sleva z odd.příspěvků:

1)místo - 2900Kč.

2)místo - 1500Kč.

3)místo - 1000Kč.

Platba příspěvků na účet: 2400279791/2010 + v.s.- rod.č. (nebo)  jméno člena odd.

   

(ev.list - evidenční list do průkazu judo,povinné pro aktivní závodníky + rozhodčí)

(př. - příspěvek do odd.SK Judo Vyhlídka Ústí n/L o.s.)

(v.s. - variabilní symbol)