Změna v centrální evidenci platná od 9.12.2014

12.12.2014 15:13

Novinky schválené Výkonným výborem ČSJu dne 9.12.2014:


Směrnice a řády:

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu

 • v souvisloti s novou legislativou byla přijata nová směrnice, která stanovuje obsah a četnost zdravotních prohlídek pro sportovně aktivní členy ČSJu
 • se směrnicí musejí být seznámeni všich sportovně aktivní členové ČSJu
 • Tato směrnice nabývá platnosti od dne schválení VV ČSJu, tj. 9.12.2014
 • Směrnice je ke stažení zde...

Směrnice o Centrální evidenci ČSJu

 • Ministerstvo školství a mládeže připravuje centrální evidenci sportovců, která bude obsahovat shodné údaje o členech, jako naše Centrální evidence ČSJu. U sportovních svazů, které již takové evicence mají, budou data z těchto evidencí používána.
 • V příštím roce bude již povinností sportovních svazů předávat na MŠMT údaje o svých členech rozšířené o přesné kontaktní informace (bydliště - ulice, čp. město, telefon a email). Protože naše CE neobsahuje tyto údaje u většiny záznamů, je povinností klubových administrátorů tyto údaje u svých členů doplnit.
 • Pokud nebudou směrnicí definované povinné údaje u člena ČSJu doplněny, nebude možné pro tohoto člena objednat členský poplatek na rok 2015.
 • Vzhledem k tomu, že si vedení ČSJu uvědomuje časovou náročnost pro splnění této povinnosti, schváli VV ČSJu výjimku pro platnost členského poplatku v měsících leden - únor 2015.
 • V praxi to znamená, že účastníci soutěží se mohou prokazovat Evidenční kartou ČSJu s poplatkem za rok 2014 do 28.2.2015 nebo s Evidenční kartou ČSJu s členským poplatkem pro rok 2015 .
 • Od 1. března 2015 se závodníci budou prokazovat již Evidenční kartou ČSJu s členským poplatkem pro rok 2015.
 • Jednou z dalších povinných položek je fotografie člena. Formát fotografie JPG, poměr stran 1:1
 • Povinné údaje v CE:

-    fotografie identifikující člena v barvě (oříznutá v poměru 1:1 a formátu jpg)
-    jméno
-    příjmení
-    datum narození
-    rodné číslo (složené z data narození a druhého čísla)
-    pohlaví – Muž/Žena
-    zveřejnit – ANO/NE (v případě parametru NE, nebude člen viditelný v základním výpisu. U tohoto záznamu nelze běžně kontrolovat uhrazení členského poplatku)
-    závodník – ANO/NE     
-    klub
-    Hostování pokud je uděleno
-    adresa bydliště – ulice, čp, obec 
-    Telefon a Email - (v případě, že se jedná o člena mladšího 15-ti let, se tento údaje může vyplnit na kartě ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE)

 •  Nová směrnice o Centrální evidenci je ke stažení zde...
 •