Turnaj o putovní pohár - Teplice

24.09.2011 08:30

J K  -  J J    S t a d i o n    T e p l i c e

pořádá

T u r n a j  o  „ Putovní pohár „

 

 1.        Datum konání:              Sobota  24.09.2011

 

 2.        Místo konání:                Tělocvična ZŠ Edisonova  1732/9,  Teplice

 

 3.        Ředitel soutěže:            Kovařík Jiří – Arbesova 1580,  415 01 Teplice 1

                                               tel.:              +420 602 241287      

 

 4.        Hlavní rozhodčí:            Otruba Vladimír – Bystřická 23/4, 417 03 Dubí 3

                                               tel.:              +420 603 340775      

 

 5.        Ostatní rozhodčí:           Deleguje KR ÚK

 

 6.        Instruktor:                    Deleguje KR ÚK

 

 7.        Přihlášky:                     Online do  20.09.2011 na adresu:  www.judoteplice.cz

 

 8.        Ubytování:                    Závazné přihlášky   Online  do  10.09.2011  na           adresu:  www.judoteplice.cz

 

 9.        Startovné:                     100,- Kč za závodníka ( nepřihlášený závodník  130,- Kč )

 

10.       Náklady:                      Závodníci startují na náklady vysílající organizace.

 

11.       Námitky:                      U hlavního rozhodčího s vkladem 400,- Kč.

 

12.       Předpis:                        Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených vyjimek

a dodatků SŘ a tohoto rozpisu

 

13.       Startují:             Mláďata  ( chlapci a dívky )      ročník   2001 a mladší

                                               Mladší žáci                               ročník   1999 - 2000

                                               Starší žáci                                ročník   1997 – 1998

 

Hmotnostní kategorie:   Mláďata  -  určí hlavní rozhodčí

                                                                                  Mladší a starší žáci  -  dle platného SŘ

 

14.       Systém soutěže:            Určí hlavní rozhodčí.

 

15.       Časový pořad:                 9.00 - 10.00 hod.                    vážení

                                               10.00 – 11.00 hod.                    losování

                                               11.00 -                                     zahájení soutěže

 

16.       Ceny:                           1.místo medaile, diplom a věcná cena, 2.-3. místo medaile a diplom.

                                               Vítězné družstvo obdrží Putovní pohár. Bodování: 1-3 místo, v každé

                                               hmotnosti bude hodnocen pouze 1 závodník z klubu.

 

17.       Poznámka:                   Soutěž proběhne na 4 zápasištích. Na soutěži bude pouze 1 třetí místo

                                               Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu.

 

18.       Informace:                   Ředitel soutěže – p. Kovařík Jiří