Nový platební řád oddílu judo Vyhlídka Ústí nad Labem

17.08.2012 13:21

Platební řád odd.judo Vyhlídka -Ú/L..od 1.9.2012

1)aktivní členové do 10let – příspěvek 2300Kč včetně ev.listu

2)aktivní členové nad 10let – příspěvek 2300Kč včetně ev.listu

3)půlroční platba 2x 1300Kč

4)platba měsíčné, první dvě 250Kč a další 300Kč

5)platba pro sourozence - sleva 10%

6)aktivní členové - trenéři + rozhodčí.....300Kč ev.list

7)aktivní členové – rozhodčí příspěvek 300Kč + 300Kč ev.list

8)aktivní členové – veteráni příspěvek 1000Kč + 300Kč ev.list

9)neaktivní členové (s právem volby)...příspěvek 300Kč

10)neaktivní členové(zasloužilý člen odd. + administrativa)zproštěny platby

11)Brná....př.600Kč. + ev.list....dle věku(100Kč. - 300Kč.)

12)DDM(děts.dům - ÚL)......2000Kč, půlroční platba v DDM....1200Kč

Odměny pro medailisty z republik Č.R. sleva z odd.příspěvků:

1)místo - 2000Kč

2)místo - 1000Kč

3)místo - 500Kč

Platba příspěvků na účet: 2400279791/2010 + v.s.- rod.č. (nebo)  jméno člena odd.

   

(ev.list - evidenční list do průkazu judo,povinné pro aktivní závodníky + rozhodčí)

(př. - příspěvek do odd.judo Vyhlídka Ústí n/L o.s.)

(v.s. - variabilní simbol)