Informace k tréninkům od 5. 10. 2020

05.10.2020 12:00
Všechny tréninky zatím zůstávají bez omezení.
Do tělocvičny budou vpuštěni jen řádní členové oddílu – tj. se zaplacenými příspěvky na rok 2020! Pokud nemají zaplaceno, nemohou se považovat za sportovce připravující se na soutěže (viz omezení vlády ze dne 30.9.). Rodiče dětí prosíme, aby do prostoru vcházeli jen zcela výjimečně – např. pro převlečení dětí předškolního věku nebo vyřízení formalit s trenéry oddílu. Děti v budově školy nosí roušku (v tělocvičně ji odloží) a musí mít od šatny na nohou přezůvky!!! U vstupu do tělocvičny si vydezinfikují ruce. Na trénink přijímáme jen zcela zdravé sportovce! Trenéři oddílu