Dotace od města Ústí nad Labem

13.01.2014 10:19

Vážený rodiče,

sděluji Vám, že došlo ke změně ve financování sportovní činnosti mládeže do 18 let. Dle Zásad upravujících poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústi nad Labem platných od 20. 11. 2013 se mění výše poskytované dotace na jedno dítě. Každé dítě ve věku  do 18 let, které je registrováno ve sportovním klubu (sdružení) do 15. 10. 2013, má nárok na finanční podporu ve výši 1 600,- Kč. Výše dotace žadateli bude vyčíslená na základě odevzdaných šeků, které jsou povinnou přílohou žádosti.

Dle rozhodnuti vedení města jsou šeky distribuovány přes základní a mateřské školy, tzn. dítě, které navštěvuje ZŠ  a MŠ v Ústí nad Labem obdrží ve škole od paní učitelky  obálku, kde budou dva šeky, každý v hodnotě 800,- Kč a dopis od pana primátora , adresovaný rodičům. Rodiče musí tyto dva šeky vyplnit, podepsat a odevzdat trenérovi, kde dítě sportuje. Dva šeky jsou z následujícího důvodu, pokud dítě provozuje dva sporty, může odevzdat do každého klubu po jednom šeku nebo oba šeky na vybraný sport. Rozhodnuti je na rodičích dítěte.

S pozdravem trenéři oddílu