11.ročník VC města Mostu o putovní pohár

08.10.2011 08:30

Datum konání: sobota 8.10.2011
Místo konání: tělocvična 16.ZŠ Most, Albrechtická 414, Most (vchod do tělocvičen z ulice Maršála Rybalka)
Ředitel soutěže Machůrka František - Most, Česká 627/655
Tel:             602 454 625       email: machurkafr@centrum.cz
Hlavní rozhodčí: Robovský Milan - Most, Česká 628/757
Tel:             604 106 946       nebo             775 106 944       email: milrob@centrum.cz
Ostatní rozhodčí: zajišťuje pořadatel
Přihlášky: do 5.10.2011 řediteli soutěže nebo hl. rozhodčímu (telefon, email)
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Startovné: 80,-Kč za závodníka, jehož klub je přihlášen
100,-Kč za závodníka, jehož klub není přihlášen
Náklady: závodníci startují na náklady vysílajícího klubu
Námitky: u hlavního rozhodčího s vkladem 400,-Kč
Předpis: závodí se dle platných pravidel juda, soutěžního řádu včetně schválených výjimek, dodatků a tohoto rozpisu
Startují: mláďata chlapci a dívky ročník 2001-2002; 2003-2004; 2005-2006
Hmotnostní kategorie: dle soutěžního řádu
Systém soutěže: určí hlavní rozhodčí na místě soutěže
Časový pořad: 09:00 – 10:00 vážení
10:00 – 11:00 losování
11:00 – zahájení soutěže
Ceny: Závodníci na 1. až 3. místě obdrží diplom a medaili
nejúspěšnější oddíl získá putovní pohár
Poznámky: soutěž proběhne na 2 tatami; pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu soutěže; v případě velkého počtu závodníků bude upravena doba zápasu pro ročníky 2003 a mladší.
Další informace: poskytuje ředitel soutěže nebo hlavní rozhodč