Slovníček - judo

Budeme se držet anglického zápisu, protože je to mezinárodně univerzální.

„Y“ na začátku a na konci se vyslovuje jako „J“.
„J“ se vyslovuje jako „DŽ“nebo „Ž“ (judo, jime).
„SH, CH“ a „ZH“ je „Š“, „Č“ a „Ž“.
„TS“ se čte jako „C“ (tsuki).

Jinak výslovnost je jako v češtině.

PROVÁDĚNÍ TECHNIK
Tori (nage) - Ten který provádí chvat.
Uke - Ten který padá.
Kuzushi - vychýlení soupeře (75%)
Tsukuri - nástup do techniky (20%)
Kake - hod soupeře ( 5%)
Geiko - cvičení
Tandoku renshu - nácvik techniky bez soupeře
Uchi komi  - rychlé a výbušné nástupy do chvatu
Bucukari geiko – nástupy do chvatu za pohybu
Nage komi - opakované provádění hodů se střídáním
partnerů, kteří se nebrání.
Yaku soku geiko - techniky za bojového pohybu bez
kladení odporu ukeho
Kakari geiko - technika v pohybu, uke klade odpor.
Kumi kata randori - boj o úchop
Randori - cvičný zápas
Shi ai - zápas při sportovním utkání

ZPŮSOB PROVEDENÍ 
soto    - vně, vnější
sasae - zadržet
uchi    - obloukem
harai   - podmet, zametení koštětem.
gari    -  podraz, pohyb srpu.
gake  - zaháknout
tsuri   - táhnout
guruma - kruh
Morote  - obouruč
Otoshi - poklesnout, padat, strhnout
Okuri - pár (ve významu "vzít obě")
Juji - kříž, do kříže
Sankaku - trojuhelník
Kesa - napříč
Sukui - zdvih
Wakare - oddělit se.

PÁDY
Mae ukemi - Pád vpřed
Yoko ukemi - Pád stranou
Ushiro ukemi - Pád vzad

POVELY V ZÁPASE 

Sonomama - nehýbat se 
Hadjime - začátek boje
Matte - přerušení zápasu
Matte soremade  - konec zápasu

Joshi - konec, nehýbat se
Yuko - bodové hodnocení
Waza ari - bodové hodnocení
Ippon - bodové hodnocení
POZDRAVY
Rei              - pozdrav úklonou.
Ricu rei       - pozdrav v postoji.
Za rei          - pozdrav vsedě na patách
Seiza           -  sed klečmo na patách.
Hanza          - "turecký" sed.

SMĚRY A VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ

De - předsunuté
Mae  - vpřed, dopředu.
Yoko  -  stranou.
Ura - za sebe, vzad
Ushiro - ze zadu, vzadu.
Migi - vpravo, pravý
Hidari  - vlevo, levý
Ai - stejnostranný
Gyaku - opačný, protilehlý
Shintai - pohyb po tatami
Tai Sabaki - obraty a úhyby tělem

 
TĚLO 
Tai - tělo
Kubi - krk, zátylek
Kata - ramena
Mune - hrudník
Goshi - boky
Ude - paže, loket i rameno
Te  - ruka (dlaň)
Ashi - noha, nohy
Mata - vnitřní strana stehna
Hiza - koleno
Sode - rukáv
Eri - límec 


 

.
________________________________________

B
barai (harai) podmet
bucukari opakované nástupy do chvatů prováděné za pohybu
C
chui (čuj) trest ve výši pěti bodů
cukuri nástup do chvatu, činnost, akce, příprava (vychýlení)
curikomi práce paže, jež drží límec při vychylování, zaseknutí ryby
D
dan mistrovský stupeň technické vyspělosti
dojo (dožó) tělocvična pro judo a ostatní japonská bojová umění
E
eri krk, límec
G
gaeshi (kaeshi) (gaeši, kaeši) protiútok, protichvat, kontrachvat
gake zaháknutí, pověsit na hák, zaháknout
garami páka, výkrut, podepřít, povzbudit
gari podražení, sekat, kosit (srpem)
gatame kontrola, kontrolovat, znehybnění
geiko cvičení, provoz
gesa (kesa) příčně (přes tělo)
goshi (goši) bok
guruma kolo
gyaku opačný, převrácený
H
hairi kata způsoby otevření boje
hajime (hažime) začněte, bojujte
hando no kuzushi (hando no kuzuši) vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
hansoku make diskvalifikace soupeře
happo no kuzushi (happo no kuzuši)  osm směrů vychýlení
harai podmet
hidari vlevo
hikiwake nerozhodný výsledek
hikomi záměrné převedení soupeře do boje na zemi
hon základní
I
ippon vítězství bodem
J
jakusaku geiko cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor
jime waza škrcení (akce)
judogi (džudogi) úbor pro judo, kimono
judoka (džudoka) nositel mistrovského pásu dan
juji (žuži) kříž
K
kakari geiko cvičný boj s částečným odporem soupeře bez protiútoku
kake provedení, hod, poslední fáze chvatu
kansetsu kloub
kansetsu waza páky
kata soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových chvatů), rameno, vzor
katame waza znehybnění
keikoku trest, půlbod
koka hodnocení třemi pomocnými body
kumi kata způsoby úchopu
kuzure varianta, změna
kuzushi (kuzuši) vychýlení soupeře, prolomit, prorazit, nerovnováha
kyu žákovský stupeň technické vyspělosti
M
mae vpřed, tvář, vzezření, povrch
mae ukemi pád vpřed
maita "vzdávám se"
mata vnitřní
mate "přerušte boj"
migi vpravo
morote oběma rukama
N
nage waza porazy
ne waza znehybnění prováděná v boji na zemi
O
obi judo pás, barva označuje stupeň technické vyspělosti
okuri pár, dvojice
osaekomi waza držení
osaekomi toketa držení přerušeno
R
randori cvičný zápas podle předem stanoveného výcvikového záměru
rei povel k pozdravu
renraku waza kombinace různých chvatů
renzoku waza opakovaný útok stejným chvatem
ritsu rei malý pozdrav (v postoji)
S
sankaku způsob blokování soupeře nohama, tzv. trojúhelník
sasae držet, zadržet, podepírat
seiza klek sedmo
seoi vzít, nabrat (na záda)
shiai (šiai) boj, utkání na soutěži
shido (šido) trest ve výši tří pomocných bodů
shizei (šizei) postoj, střeh
shizen tai (šizen tai) základní, přirozený postoj
sode rukáv
sonomama nehýbejte se
soremade konec
sute geiko cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušenějšího instruuje
sutemi waza strhy a překoty
T
tachi rei (tači rei) pozdrav v postoji
tachi waza (tači waza) porazy
tai tělo
tai sawaki obraty
tandoku renshu (tandoku renšu) nácvik chvatu bez soupeře
tatami díl zápasiště pro judo
te ruka
te waza skupina porazů,u nichž podle tradičního pojení pracují převážně paže házejícího
toketa přerušeno držení
tokui waza osobní chvat (technika)
tomoe kruh, čára, linka, řádek, křivka, zatáčka, oblouk, kolo, v kruhu
tori útočník, aktivnější z dvojice
U
uchi vnitřní
uchi komi (uči komi) nástupy do chvatu bez házení soupeře
ude paže, rámě, předloktí
uke obránce, pasivnější z dvojice (ten, který padá)
ukemi pády
ushiro (uširo) obráceně, za, vzadu
ushiro ukemi (uširo ukemi) pád vzad
W
waza bojová akce v judu
wazari půlbod, sedm pomocných bodů
wazari awasete ippon vítězství dosažené dvěma půlbody
Y
yoko (joko) boční, postranní
yoko ukemi (joko ukemi) pád na bok
yuko (juko) ocenění ve výši pěti pomocných bodů